EMDR

EMDR: voor traumatische ervaringen

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie die mensen helpt bij het verwerken van akelige (traumatische) ervaringen, angsten en gevoelens.

EMDR is dus zeer effectief voor de PTSS (post traumatische stressstoornis). Vaak zijn er opdringende herinneringen aan traumatische gebeurtenissen waarbij er angstwekkende beelden (herbeleving en flashbacks en nachtmerries) zijn.

EMDR wordt ook gebruikt voor allerlei andere psychische klachten zoals:

 • (faal)angst
 • spanningen
 • somberheid
 • burnout
 • enkelvoudige fobieën
 • pesterijen
 • verlieservaringen
 • werkgerelateerde ervaringen
 • misbruik
 • na een verkeersongeval of misdrijf

Bepaalde gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn in het leven van mensen. Een groot deel van deze mensen kunnen deze ervaringen zelf verwerken. Bij een aantal mensen kunnen er psychische klachten ontstaan.

Hoe werkt EMDR

Bij de behandeling met EMDR richt de cliënt zich op beelden, gevoelens en gedachten van de beladen gebeurtenis, waarbij tegelijkertijd de therapeut ritmische bewegingen maakt met de hand die de cliënt volgt.
We maken onder meer gebruik  van tikjes die gehoord worden via een koptelefoon of tikjes op de knie. Na 30 seconden wordt aan de cliënt gevraagd wat men ervaart. De cliënt ervaart dan meestal een ander beeld en gevoel. Er wordt gevraagd om zich hier weer op te concentreren. Dit wordt zo vaak herhaald tot dat de emotie redelijk neutraal aanvoelt en de cliënt een meer positieve of neutrale gedachte heeft over zichzelf en de “gebeurtenis”.
Er vindt informatie verwerking plaats in de hersenen. Door een combinatie van sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en dat de aandacht wordt afgeleid (via bijvoorbeeld de oogbewegingen).  Het natuurlijk verwerkingssysteem wordt hierdoor gestimuleerd.

Het werkt als het ware als:

 • Een soort REM-slaap, als bijvoorbeeld wanneer je droomt en daar automatisch oogbewegingen maakt. En nu wordt de nare ervaring van het hier en nu van de oogbewegingen in gang gezet tijdens de sessie en werkt deze neutraliserend (desensitiserend).
 • Dit leidt tot een betere integratie van de linker en rechter hersenhelft.
 • Ieder mens heeft de mogelijkheid om weer te herstellen van een nare ervaring of gevoel. Ieder mens heeft een basisgezondheid en iedereen heeft een aangeboren vermogen dat streeft naar herstel van een nieuw gezond, psychisch en emotioneel evenwicht.

Effecten na een sessie
Het kan zijn dat de cliënt de eerste drie dagen moe is na de behandeling of dat de behandeling nog doorwerkt. Vaak verdwijnt dit weer na drie dagen. Er kunnen ook nog nieuwe beelden naar voren komen. Het is aan te bevelen deze beelden op te schrijven. Dit kan dan weer in de volgende zitting behandeld worden.

Werkwijze

Wat ik belangrijk vind tijdens de sessie is dat:

 • U zich veilig voelt tijdens de behandeling.
 • Wanneer het nodig is start ik de behandeling eerst op een rustige en opbouwende manier zodat u zich gesteund voelt wanneer u dat nodig heeft.
 • Voordat er gekozen kan worden voor een EMDR behandeling wordt er eerst nauwkeurig besproken met de cliënt wat precies de klacht is en hoe groot de emotionele draagkracht is van de cliënt.
 • In een sessie kunnen nare beelden naar voren komen, maar die veranderen snel door de therapie (beweging met handen of de tikjes). En je zit nu ook in een andere setting waarin iemand je begeleidt.
 • Soms maak ik gebruik van Hypnotherapie of andere therapeutische methoden die de werking van EMDR ondersteunen. Dit kan voor of na een EMDR sessie plaats vinden.
 • EMDR wordt uitdrukkelijk volgens het gehanteerde protocol toegepast tijdens de sessie. Dit is belangrijk, omdat de positieve effecten van EMDR zo het beste resultaat geeft voor de cliënt.

Effecten van EMDR

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90% van de cliënten geen PTSS meer heeft na drie sessies van 90 minuten. Uiteraard zijn daar uitzonderingen in.

Andere klachten zoals fobieën en angstklachten zijn behoorlijk verminderd en men zal de betreffende situaties beter aan kunnen. Wil je graag je traumatische ervaringen verwerken, neem dan contact op met de praktijk.

EMDR

Naar boven

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer