Praktijkinfo van Marianne

Praktijkinfo

Registraties

NBVH Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten nummer: 03007
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: licentienummer 403262R, daarmee val ik onder het tuchtrecht bij de TCZ. www.tcz.nu.
Tevens ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de S.C.A.G. www.scag.nl , Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
AGB Algemeen Gegevens Beheer Praktijkcode: 90009292
AGB Algemeen Gegevens Beheer Zorgverlenerscode: 90030316
Kamer van Koophandel: 27339200

Consulten/Sessies

MvdPEen consult duurt minimaal een uur tot 1 uur en 15 minuten en maximaal anderhalf uur. Ook is het mogelijk om een telefonisch consult af te spreken of online. Tijdsduur vanaf 15 minuten tot ongeveer 1.15 uur.

  • De eerste keer is er een korte kennismaking van ongeveer 10 minuten, waarin u nog vragen kan stellen (mocht dit nog niet telefonisch zijn gebeurd) en om kennis met mij persoonlijk te maken.
  • Daarna kunnen we besluiten om door te gaan met een uitgebreide intake. Dit is nodig om uw klachten duidelijk in kaart te brengen en vooral ook wat u wilt bereiken.
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld en wanneer dit wenselijk is, Daar kan van afgeweken wanneer dat wenselijk is.
  • De eerste 2 à 3 afspraken volgen meestal 1 keer per week. Daarna kunnen de afspraken 1x per aantal weken plaats vinden. Maar daar kan van afgeweken wanneer dat wenselijk is.

Elk traject is een persoonlijk traject. Over het algemeen duren de meeste trajecten tussen de 3 en 10 keer, waarbij het ook gebruikelijk is de consulten zorgvuldig af te bouwen. Tijdens de afbouw zit er meer tijd tussen de consulten.

Ziektekostenverzekeraars

Vergoedingen door zorgverzekeraars zijn mogelijk, de hoogte is afhankelijk van je eigen verzekering bij je ziektekostenverzekeraar. De vergoedingen vallen onder de aanvullende verzekeringen en gaan niet van je eigen risico af.

Bijna alle cliënten krijgen (deels) een vergoeding voor consulten via de zorgverzekeraar. U dient aan te geven dat u gebruik maakt van hypnotherapie. (andere werkwijze die ik hanteer vallen vaak daar onder).
Zie de websites van de bovenstaande beroepsverenigingen voor overzichten en vergoedingen van zorgverzekeraars.
Voor vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie.
Meer informatie over de vergoeding via de zorgverzekering voor studerenden is te vinden op https://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/vergoeding-psychotherapie.html

Ook is het mogelijk om uw facturen op te geven bij de belasting. Voor de voorwaarden kan u informeren bij de praktijk en/of bij de belastingdienst.

Online coaching

Soms is het prettiger om direct online contact te hebben met de praktijk voor hulp.

  1. Enerzijds om dat het even niet in je schema past om naar de praktijk te komen, of anderzijds dat je zo snel mogelijk hulp wilt.
  2. Anderzijds kan je er gewoon ook voor kiezen om online coaching en therapie te krijgen.
  3. Binnenkort start ik met online trainingen en trajecten voor coaching- en therapiesessies.
  4. Maar je kan je nu al aanmelden voor online sessies!

Het resultaat van de sessies, of je nu online contact hebt, of dat je naar de praktijk komt, het kan in alle twee de mogelijkheden de gewenste resultaten op leveren.

Mail hier voor meer informatie en/of om direct online een sessie af te spreken.

Als hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) als registertherapeut met lidnummer  03007Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld. www.hypnotherapie.nl

Ik ben ingeschreven in het Register van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, onder Licentienummer 403262R www.rbcz.nu

Ben je ontevreden bent over mijn behandeling of heb je een klacht, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. We bespreken waar je tegenaan loopt en wat je anders wilt.

Komen we er samen dan echt niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de NBVH

VERGOEDING EN VERZEKERING
Mijn zorgregistratie AGB-code is: 90030316. Code van de praktijk: 90009292
Hypnotherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed in de aanvullende verzekering. Dit staat beschreven in de polisvoorwaarden. Voor recente informatie over vergoedingen lees verder bij: 
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie#vergoedingen

Ik heb de tweejarige opleiding voor NLP gevolgd. Practitioner en Master NLP coach.
Daarnaast diverse workshops, onder meer Richard Bandler de oprichter van NLP.

 

logo changedMe MvdP

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer