EFT Emotionele Vrijheid Techniek

EFT (Emotional Freedom Technique)

EFT, vrij vertaald “emotionele vrijheid technieken (EVT)”, is een lichaamsgerichte alternatieve geneeswijze.  Bij EFT gaat men ervan uit dat negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring van het lichamelijk energiesysteem. Deze negatieve emoties kunnen uiteindelijk zorgen voor psychische en lichamelijke klachten.

Terwijl de cliënt aan de psychische of lichamelijke klacht denkt, klopt de EFT therapeut met de vingers op specifieke punten op het lichaam van de cliënt, het zogenaamde ’tappen’. Zo tracht de EFT therapeut, vaak EFT practitioner genoemd, negatieve emoties te ontladen. Deze emotionele ontlading, die binnen EFT ook wel emotionele bevrijding genoemd wordt, komt voort uit het opheffen van verstoringen in het lichamelijk energiesysteem. Volgens EFT therapeuten kan dit opheffen van energieblokkades een immens scala aan fysieke en mentale problemen verhelpen.

EFT: ontstaan en theorie

stranDe EFT techniek is ontwikkeld door Gary Craig, een NLP-master en zakenman met een interesse in het spirituele. Gary Craig heeft geen achtergrond als arts of psycholoog, maar volgde een cursus in Thought Field Therapy (TFT): een alternatieve geneeswijze waarbij men klachten behandeld door in specifieke volgorde met de vingers op meridiaan punten in het bovenlichaam te kloppen.
Bij TFT klopt men voor ieder probleem op andere punten, in verschillende volgorde.

Gary Craig merkte in de praktijk dat de volgorde van het kloppen op de meridiaan punten niet uitmaakte, en vereenvoudigde de TFT techniek tot een standaard procedure die voor ieder probleem hetzelfde is. Deze therapie noemde hij Emotional Freedom Techniques, oftewel EFT, waarbij er op 12 vaste punten op het lichaam wordt geklopt, en de volgorde van de te ’tappen’ meridiaan punten niet uitmaakt.

EFT gaat uit van de theorie dat negatieve emoties ontstaan in een aantal fases:

 1. Men heeft een negatieve ervaring
 2. Het lichamelijk energiesysteem raakt verstoord
 3. Het verstoorde lichamelijk energiesysteem zorgt voor negatieve emoties

De verstoring in het lichamelijk energiesysteem heeft volgens de EFT theorie een energieblokkade tot gevolg, waardoor de negatieve emotie niet kan worden ontladen, en er psychische en lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Deze emotionele blokkade wordt binnen EFT een “psychological reversal” ofwel “psychologische omkering” genoemd. Psychological reversal wordt gezien als een vorm van zelfsabotage; de cliënt wil van een klacht af, maar houdt onbewust negatieve emoties vast.

Een deel van de cliënt zou nog niet klaar zijn de klacht los te laten, waardoor er een onbewuste weerstand ontstaat tegen de behandeling van de klacht. EFT gaat er daarom van uit dat de ontstane klachten niet te verhelpen zijn door alleen de oorspronkelijke negatieve ervaring weg te nemen. De klachten kunnen volgens EFT enkel effectief behandeld worden wanneer door middel van EFT de energieblokkade oftewel de psychological reversal wordt opgeheven, en de verstoring in het lichamelijk energiesysteem wordt hersteld, zodat de energie weer vrij door het lichaam kan stromen.

Het idee van een lichamelijk energiesysteem wordt ook gebruikt bij andere vormen van lichaamsgerichte therapie. Zo heeft men het bij bio-energetica bijvoorbeeld over levensenergie. Ook in spirituele geneeswijzen speelt het idee van een energiesysteem vaak een rol, zo heeft men het bij zowel Reiki als magnetiseren over “universele levensenergie”.

EFT in praktijk

In praktijk is EFT een vrij eenvoudige methode, waarbij de EFT therapeut zich houdt aan een vaste procedure. Allereerst formuleert de cliënt de klacht. Vervolgens helpt de EFT therapeut de cliënt bij het vinden van herinneringen die in verband staan met de klacht. Deze herinneringen worden opgedeeld in zogenaamde aspecten: details of delen van de klacht. Dergelijke aspecten kunnen bijvoorbeeld gevoelens zijn, gedachten, of lichamelijke sensaties. Wanneer alle aspecten zijn geïdentificeerd, wordt ieder aspect behandeld met de EFT methode, die bestaat uit 5 stappen.

 • Voormeting
 • De Zin met de emotionele beleving over de klacht
 • Kloppen / tapping
 • Aanpassing & herhaling

Bovenstaand EFT stappenplan gaat ervan uit dat de cliënt behandeld wordt door een EFT therapeut. EFT wordt echter ook vaak gebruikt als zelfhulp methode, waarbij de cliënt zichzelf masseert en beklopt. Toegevoegde waarde van een EFT therapeut kan liggen in hulp bij bijvoorbeeld het ‘opsporen’ van herinneringen, en deze onder te verdelen in aspecten. Van de EFT therapeut krijgt de cliënt huiswerk mee, om de EFT techniek zelf toe te passen.

Bij welke klachten kan EFT helpen?

 • Angst klachten en spanningsklachten zoals fobie,
 • Post Traumatisch Stress Disorder (PTTS)
 • Faalangst.
 • Depressie
 • Verslaving
 • Een scala aan psychosomatische en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn en astma.
 • Extremere uitspraken komen van EFT therapeuten die zeggen EFT te kunnen inzetten bij de behandeling van kanker Multiple sclerose (MS).

Duur van EFT

EFT staat bekend als een kortdurende therapie. De gemiddelde behandeling zou tussen de 1 en 5 sessies duren. Wanneer de te behandelen klacht complexer en intenser dan gemiddeld is, bestaat de EFT behandeling doorgaans uit meer dan 5 sessies.

Enkele ervaringen van cliënten met EFT:

vuurtVerbroken relatie
Een relatie die ik had van ongeveer 6 maanden was gestopt, op een vervelende manier. Ondanks dat ik veel boosheid had naar hem, was ik nog gek op hem en kon hem moeilijk loslaten.
Toen ik een EFT sessie had gedaan onder begeleiding en wonderwel na een paar rondjes was mijn gevoel als het ware geneutraliseerd. Het deed me niet zoveel meer. Ik heb de methode geleerd van Marianne en wanneer het gevoel nog een keer terug kwam, heb ik weer EFT gebruikt. De gevoelens waren minder heftig, maar ik vond het fijn om het zelf ook toe te passen wanneer ik het nodig had.
Bedankt Marianne, Marian V.

Angst voor weinig geld/schulden
Ik heb altijd al angst gehad dat ik tekort zou hebben aan geld. Soms was dat ook zo, maar meestal viel dat enorm mee. Nu zit ik in een positie waarin ik geld heb, maar ook heel veel kosten heb. Ik ben weer bang om in de armoe terecht te komen.
Dus ik las over EFT en dacht, nou ja wie weet. Maar ik moet het eerst zien en dan geloof ik het. Een paar keer ben ik terug geweest voor een sessie, en nu heb ik er vertrouwen in dat ik leef in overvloed. Ik voel me nu rustiger en ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook wat financiële meevallers heb. Ik ben blij met deze tool en gebruik het nog regelmatig.
Miranda.

Weinig zelfvertrouwen
Ik twijfel altijd aan mezelf. Doe ik het wel goed. Ik ben niet goed genoeg enz. en ik stel hoge eisen aan mezelf. Ik wilde dat het stopte want mijn relaties liepen niet goed en ook in mijn werk had ik problemen. Ik heb eerst 5 sessies Hypnotherapie en NLP gevolgd bij Marianne en toen stelde Marianne nog voor om EFT toe te passen. Ik was benieuwd , want het ging al zo goed, maar iets achter de hand wat ik zelf kon doen vond ik ook fijn. Naast wat ik al allemaal geleerd had. Die EFT sessie vond ik ook leuk en was net leuk om het erbij te leren. Het gaf ook direct een goed gevoel. Ik voel me nu geweldig en ik had nooit gedacht dat dit allemaal zo snel zou gaan. Super Marianne bedankt…
Hellen
Gerelateerde video
Science & Theory behind the Tapping World Summit – Bruce Lipton

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer