Testimonial Klacht Nervositeit, faalangst en zwaarmoedigheid

Testimonium

Klacht: Nervositeit, faalangst en zwaarmoedigheid

Een paar maanden geleden kwam ik op de site van Marianne van der Pol terecht en was gelijk geïnteresseerd in de therapievormen die bij haar te volgen zijn. Ik heb al jaren last van met name mentale klachten waaronder nervositeit, faalangst, zwaarmoedigheid en besluiteloosheid. Ik heb hiervoor verschillende hulpverleners gezien en hoewel zij allen bij hebben gedragen aan mijn ‘herstel’ bleef ik voelen dat er nog iets meer dwarszat. Ik kon niet precies de vinger leggen op wat dat kon zijn. Op de site van Marianne las ik dat het onderbewustzijn veel van ons gedrag bepaalt en daarmee ook ‘klachten’ in stand kan houden.

In haar therapie behandelde zij me d.m.v. tijdslijnen, NLP, EMDR en lichte trances. Zij koos per sessie welke behandeling voor dat moment het meest geschikt was afhankelijk van mijn hulpvraag. Vanaf de eerste sessie kwamen er emoties uit het verleden naar boven waar ik bewust geen weet van had. Door deze negatieve emoties te erkennen, toe te laten en vervolgens te verwerken en los te laten kon ik blokkades in mijn hedendaagse leven verminderen of opheffen. Ik kwam tot belangrijke inzichten over mezelf en wist samen met Marianne nieuwe doelen te stellen. Door deze therapie heb ik meer grip op mijn leven en keuzemogelijkheden gekregen.
Simone

 

Praktijk voor Transformatie