Relatietherapie (EFT) 2

Relatietherapie (EFT) 2

Klinische studies, vergelijking met andere interventies en EFT bij psychische stoornissen en andere stressoren

In onderstaande klinische studies wordt EFT vergeleken met andere interventies. Ook wordt gekeken naar EFT bij psychische stoornissen en andere stressoren. De resultaten leest u in onderstaande tekst.

1 Klinische studies naar de effectiviteit van EFT:

In zes studies met ruim 200 echtparen is onderzoek gedaan naar EFT. Deze zes studies laten zien dat EFT een werkzame therapie is voor echtparen met problemen. Type studies: RCT studies.1,6

 • Meta-analyse over 4 RCT’s. De meta-analyse laat zien dat de relaties van 86 % van de onderzochte echtparen significant verbeterden. Ook laat deze meta-analyse zien dat 70-73 % van de echtparen herstelde van relatieproblemen (effectsize was zeer hoog [z=1.3]).7
 • Onderzoek naar echtparen met matige relatieproblemen die EFT ontvangen. Deze echtparen hebben een hogere tevredenheid in hun relatie in vergelijking met wachtlijstcontrole en andere behandelingen. Dit blijkt uit meerdere meta-analyses.8,9
 • EFT werkt al bij een beperkt aantal sessies. Ook werkt EFT al bij onervaren therapeuten (die wel EFT-getraind en gesuperviseerd zijn).7

2 EFT vergeleken met andere interventies:

 • EFT geeft een vergelijkbare of hogere relatietevredenheid in vergelijking met gedragsmatige relatietherapie8,10.
 • EFT gecombineerd met communicatietraining was niet beter dan alleen EFT4.
 • EFT scoort beter dan cognitieve relatietherapie op empathie en intimiteit. Eerste studies laten zien dat de terugval bij follow-up significant lager is voor EFT1.

3 EFT bij psychische stoornissen en andere stressoren:

EFT is effectief bij echtparen met relatieproblemen als één van de partners last heeft van:

 • Verminderd seksueel verlangen
  Het seksuele verlangen van vrouwen en hun stemmingsklachten verbeteren verbetert na EFT.11
 • Depressie
  Er is een vergelijking gemaakt tussen EFT en medicamenteuze behandeling bij patiënten met depressieve klachten en relatieproblemen. Uit deze vergelijking kwam dat de depressieve klachten bij beide behandelingen evenveel vooruit gingen. Ook had deze vergelijking als resultaat dat bij EFT de relatie significant verbeterde in vergelijking met medicamenteuze behandeling. Resultaten bleven goed, ook na zes maanden. Dit bleek uit de follow-up meting na zes maanden.41,15
 • Seksueel misbruik in de kindertijd
  Bij echtparen met relatieproblemen van wie de vrouw als kind seksueel misbruikt is, herstelde 70 % van relatieproblemen na 20 sessies EFT; tevens verminderden de traumaklachten.16
 • Lichamelijke ziekte
  Er is onderzoek gedaan onder echtparen waarbij een van beide partners borstkanker heeft (gehad). Na behandeling met EFT had meer dan de helft van deze paren daarna een significant betere relatie, hogere kwaliteit van leven, betere stemming en minder traumasymptomen dan ervoor. Follow-up data lieten geen terugval zien17. De relatie van paren die een kind hebben met een chronische ziekte verbeterde significant meer door EFT dan door wachtlijstcontrolebehandeling. Dit verschil was 2 jaar later nog groter.6,18
 • Hechtingskwetsuren die vergeving nodig hebben
  Van de echtparen die te maken hebben gehad met een breuk in het vertrouwen (bijvoorbeeld door ontrouw) was na behandeling met EFT 63% in staat de breuk te vergeven en de relatiestress op te lossen. Resultaten bleven stabiel bij follow up na drie jaar.19,20

Lees meer: Relaties verbeteren in je eentje

Publicaties Emotionally Focused Couple Therapy (EFT)

1. Dandeneau, M. L., & Johnson, S. M. (1994). Facilitating intimacy: Interventions and Effects.Journal of Marital and Family Therapy, 20, 17-33.
2. Denton, W. H., Burleson, B. R., Clark, T. E., Rodriguez, C. P., & Hobbs, B. V. (2000). A randomized trial of emotion-focused therapy for couples in a training clinic.Journal of Marital and Family Therapy, 26, 65-78.
3. Goldman, A., & Greenberg, L. (1992). Comparison of integrated systemic and emotionally focused approaches to couples therapy.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60, 962-969.
4. James, P. S. (1991). Effects of a communication training component added to an emotionally focused couples therapy.Journal of Marital and Family Therapy, 17, 263-275.
5. Johnson, S. M., & Greenberg, L. S. (1985a). Differential effects of experiential and problem-solving interventions in resolving marital conflict.Journal of Consultingand Clinical Psychology, 53, 175-184.
6. Walker, J. G., Johnson, S., Manion, I., & Cloutier, P. (1996). Emotionally focused marital intervention for couples with chronically ill children.Journal of Consulting and Clinical Psychology,64,1029-1036.
7. Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L., & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couples therapy: Status & challenges.Clinical Psychology: Science & Practice, 6, 67-79.
8. Byrne, M., Carr, A., Clark, M. (2004). The efficacy of behavioral couples therapy and emotionally focused therapy for couple distress.Contemporary Family Therapy,26,361- 387.
9. Wood, N. D., Crane, D. R., Schaalje, G. B., & Law, D. D. (2005). What works for whom: A meta-analytic review of marital and couples therapy in reference to marital distress.American Journal of Family Therapy, 33,273-287.
10.  Dunn, R. L., & Schwebel, A. I. (1995). Meta-analytic review on marital therapy outcome research.Journal of Family Psychology, 9,58-68.
11.  MacPhee, D. C., Johnson, S. M., & Van Der Veer, M. C. (1995). Low sexual desire in women: The effects of marital therapy.Journal of Sex & Marital Therapy, 21, 159-182.
12.  Gottman, J.M. (1998). Psychology and the study of the marital processes.Annual Reviewof Psychology, 49, 169-197.
13.  Huston, T.L., Caughlin, J. P., Houts, R. M., Smith, S. E., & George, L. J. (2001). The connubial crucible: Newlywed years as predictors of marital delight, distress, and divorce.Journal of Personality and Social Psychology,80, 237-252.
14.  Denton, W. H., Wittenborn, A, K., & Golden, R. N. (in press).  Augmenting antidepressant medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples:  A randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy.
15.  Dessaulles, A., Johnson, S. M., Denton, W. H. (2003). Emotionally-focused therapy for couples in the treatment of depression: A pilot study.American Journal of FamilyTherapy, 31, 345-353.
16.  MacIntosh, H. B., & Johnson, S. (2008). Emotionally focused therapy for couples and childhood sexual abuse survivors.Journal of Marital and Family Therapy, 34, 298-315.
17.  Naaman, S., & Johnson, S. M., & Radwan, K. (in press).  Evaluation of the clinical efficacy of emotionally focused therapy on psychological adjustment of couples facing early breast cancer.Psychiatry: Biological and Interpersonal Processes
18. Cloutier, P. F., Manion, I. G., Walker, J. G., Johnson, S. M. (2002). Emotionally focused interventions for couples with chronically ill children: A 2-year follow-up.Journal of Marital and Family Therapy, 28, 391-398.
19.  Makinen, J., & Johnson, S. (2006).  Resolving attachment injuries in couples use in emotionally focused therapy: Steps toward forgiveness and reconciliation.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1055-1064.
20.  Halchuk, R., Makinen, J., & Johnson, S. M. (2010). Resolving attachment injuries in couples using Emotionally Focused Therapy, A 3-year Follow-up.Journal of Couple and Relationship Therapy.9, 31 – 47.
21. Furrow, J.L. ;Johnson S.M.; Bradley, B.A. (2011), Emotionally focused casebook, New directions in treating couples, Routledge, New York, ISBN: 978-0-415-99875-8.

Naar boven

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer