EFT (Emotional Freedom Technique)

EFT (Emotional Freedom Technique)

Emotional Freedom Techniques, vrij vertaald “emotionele vrijheid technieken (EVT)” en doorgaans afgekort als “EFT”, is een lichaamsgerichte alternatieve geneeswijze.
Bij EFT gaat men ervan uit dat negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring van het lichamelijk energiesysteem. Deze negatieve emoties kunnen uiteindelijk zorgen voor psychische en lichamelijke klachten.

Terwijl de cliënt aan de psychische of lichamelijke klacht denkt, klopt de EFT therapeut met de vingers op specifieke punten op het lichaam van de cliënt, het zogenaamde ’tappen’. Zo tracht de EFT therapeut, vaak EFT practitioner genoemd, negatieve emoties te ontladen. Deze emotionele ontlading, die binnen EFT ook wel emotionele bevrijding genoemd wordt, komt voort uit het opheffen van verstoringen in het lichamelijk energiesysteem. Volgens EFT therapeuten kan dit opheffen van energieblokkades een immens scala aan fysieke en mentale problemen verhelpen.

EFT: ontstaan en theorie

De EFT techniek is ontwikkeld door Gary Craig, een NLP-master en zakenman met een interesse in het spirituele. Gary Craig heeft geen achtergrond als arts of psycholoog, maar volgde een cursus in Thought Field Therapy (TFT): een alternatieve geneeswijze waarbij men klachten behandeld door in specifieke volgorde met de vingers op meridiaan punten in het bovenlichaam te kloppen.

Bij TFT klopt men voor ieder probleem op andere punten, in verschillende volgorde.

Gary Craig merkte in de praktijk dat de volgorde van het kloppen op de meridiaan punten niet uitmaakte, en vereenvoudigde de TFT techniek tot een standaard procedure die voor ieder probleem hetzelfde is. Deze therapie noemde hij Emotional Freedom Techniques, oftewel EFT, waarbij er op 12 vaste punten op het lichaam wordt geklopt, en de volgorde van de te ’tappen’ meridiaan punten niet uitmaakt.

EFT gaat uit van de theorie dat negatieve emoties ontstaan in een aantal fases:

  1. Men heeft een negatieve ervaring
  2. Het lichamelijk energiesysteem raakt verstoord
  3. Het verstoorde lichamelijk energiesysteem zorgt voor negatieve emoties

Lees verder

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer