Reader Leer Je Goed Voelen 2008

Syllabus/reader

JE GOED VOELEN KAN JE LEREN!

Praktijk voor Transformatie

Hypnotherapie, EMDR, NLP master-coaching en Training.

www.transformatie.nu

info@transformatie.nu

Ik ben blij en enthousiast om ook jou kennis te laten maken met de geweldige methoden van de moderne NLP (Neuro Linquistisch Programmeren) en NHR (Neuro Hypnotic Repattering). Sinds 1997 toen ik kennis maakte met NLP, heeft dit mijn leven verrijkt. Door de jaren heen hebben de technieken zich bij mij verbeterd en verdiept en heb ik vele honderden mensen blij gemaakt, doordat ze nu ook de methoden van NLP en NHR konden toepassen.

Deze reader mag niet gekopieerd of gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Overigens mag je natuurlijk altijd over de training en deze reader vertellen en laten lezen aan vrienden en familie. Hoe meer blije mensen, des te beter!

Copyright 2018

Marianne van der Pol

Inhoudsopgave:

Pag.1 Voorwoord
Pag.2 Inhoudsopgave
Pag.3 Wat is NLP
Pag.4 Ontdek hoe je negatieve gevoelens stopt.
Pag.7 Hoe herinneringen in ons brein worden opgeslagen
Pag. 8 Negatieve gedachten en piekeren
Pag. 9 Een acuut negatief gevoel stoppen
Pag.10 Het verleden loslaten
Pag.11 Piekeren en een goede toekomst zien
Pag. 12 Je weer goed voelen
Pag.13 Swich methode
Pag.14 Enkele conclusies van voorgaande oefeningen
Pag.15/17 Plan van aanpak

Wat is NLP?

“Angst komt niet nergens vandaan. Je moet iets doen om bang te zijn”.

Dr. Richard Bandler

Neuro Linguïstisch Programmeren is een techniek die wordt toegepast , waarbij je leert grip te krijgen op je gevoelens en met name negatieve gevoelens zoals stress, angsten, depressieve gevoelens en woede.

Neuro staat voor het zenuwstelsel. Door middel van onze zintuigen worden waarnemingen gedaan, zoals horen, zien, voelen, ruiken en proeven.
Linguïstisch staat voor taal, zowel verbaal als non-verbaal, waarmee je met je omgeving en jezelf (gedachtes) kunt communiceren.
Programmeren staat voor de manier waarop je gebruik maakt van je zintuigen en je communicatie om zodoende doelen en resultaten te bereiken.

Het brein is een biologisch informatieverwerkingssysteem. Alle informatie die in het systeem komt, is zintuigelijke informatie, zoals zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Er is geen andere bron van informatie over de buitenwereld dan de vijf zintuigen. Als we ons iets herinneren of ergens bang voor zijn of plezier ervaren, dan komt dat door de zintuigelijke data die in ons brein wordt verwerkt.

 


Dat werkt als volgt:

 • Zintuigelijke data gaat van de zintuigen naar de hersenen.

 • Zowel de zintuigelijke informatie die ons brein schept die van de buitenwereld wordt ontvangen of die het brein zelf produceert, wordt geanalyseerd door onze hersenen (hersenen zien geen verschil).

 • De hersenen verwerken de informatie door lagen van een hogere abstractie toe te voegen (een soort archief).

 • Dit wordt gescand door de hersenen om te kijken of dit overeenstemt met een bekend gevaar.

 • Indien geen gevaar: de ervaringen worden naar het bewustzijn geleid en we realiseren de ervaringen zoals we die kennen.

 • Dit hele proces duurt ongeveer 1 seconde (houd dus daarom altijd 2 seconden afstand van de auto voor je!).

 • Indien wel gevaar: de hersenen sturen de ervaring naar het deel van ons brein waar de emoties zitten, omdat dat sneller reageert dan ons bewustzijn. STRESS!

 • Indien de hersenen de informatie als een gevaar herkennen, volgt de emotionele reactie. Zelfs als je rationeel weet dat het onzin is. Je kunt het gewoon niet helpen, ook al omdat het emotionele centrum valse en misleidende informatie naar het bewustzijn stuurt zodat die even uit de weg is.

Het is belangrijk te weten dat het probleem niet bestaat uit het feit dat we al die verschillende centra in de hersenen hebben (zoals bewustzijn en emotie). Het echte probleem ligt bij de paden die worden aangemaakt tussen die verschillende centra.
Hersencellen maken verbindingen (paden) met andere hersencellen en daarmee tussen de verschillende centra.
Gedrag wordt veroorzaakt door informatie die over een bepaald pad door het brein reist (voelen is ook een bepaald gedrag). Dus, als je gewend bent je naar te voelen bij een bepaalde situatie, dan komt dat omdat daarvoor ooit een pad in je brein is aangelegd.
Door het oude pad te onderbreken en een nieuw pad

aan te leggen door middel van NLP, kun je beperkend gedrag veranderen.

Ontdek hoe je negatieve gevoelens zoals:

stress, angst, trauma’s, fobieën, onzekerheid, depressie en woede, makkelijk stopt.

Introductie

Als jij je te veel, te vaak of te lang slecht voelt is het leven geen pretje. Alles gaat moeizaam en het lukt niet om de dingen te doen die je zou willen doen of je bereikt niet wat je wilde bereiken. In veel gevallen gaan mensen maar door en verdragen het in de hoop dat het weer overgaat. Vaak gebeurt dat ook wel maar dan slechts totdat het weer de kop opsteekt.

Mensen onderschatten vaak de gevolgen hiervan. Als jij je naar voelt en gestrest bent maakt je lichaam allerlei stoffen aan en andere juist weer niet, waardoor je gezondheid ondermijnd wordt. Bovendien ben je ook geen prettig gezelschap wanneer jij je naar voelt en kan het dus ook slecht zijn voor je relaties. Je kan wachten tot het weer overgaat maar waarom zou je? Volgens mij is het leven er om van te genieten en duurt het al tekort.

Daarom is tijd besteed aan je slecht voelen verspilde tijd. Deze reader beschrijft de weg waarlangs je kunt leren meer grip te krijgen op je gevoelens. Bij sommige mensen houdt dit in dat zij er beter in slagen om negatieve gevoelens sneller te stoppen en minder heftig te maken zodat het leven weer dragelijk wordt. Bij andere mensen verdwijnen de klachten zelfs helemaal. De technieken uit dit rapport zijn te gebruiken voor alle negatieve gevoelens. Ruwweg gezegd: voor stress, angsten, depressieve gevoelens en problemen met woede. Angsten vallen op hun beurt weer uiteen in gewone angsten, fobieën of trauma’s.

Het is goed te begrijpen hoe het werkt in je hoofd en wat er daar gebeurt als je een naar gevoel hebt. Informatie wordt daar in de vorm van kleine elektrische impulsen tussen zenuwcellen uitgewisseld en verplaatst. Als informatie vaak op een bepaalde manier door het brein gaat, zoals bij jouw patroon van je negatieve gevoel, ontstaat er een soort ingesleten pad. Dit heeft echt een fysieke vorm. Naarmate je vaker, langer en meer negatief voelt wordt dit pad breder en sterker doordat de naburige zenuwcellen ook mee gaan doen. Je wordt er dus steeds beter in.

Wat er moet gebeuren is dat deze negatieve patronen onderbroken, gestopt en vervangen worden door positieve patronen. Deze reader beschrijft een aantal eenvoudige technieken die ervoor zorgen dat het patroon gestopt wordt en dat je het vervangt voor een beter patroon waar jij je goed van gaat voelen. Helaas is het lezen van een tekst slechts een zeer beperkte manier van informatie overdragen. Dit komt omdat we het hier hebben over gevoelens en die zijn moeilijk goed in woorden uit te drukken. In mijn praktijk zie ik de cliënten veranderen door deze technieken en bij minstens 9 op de 10 cliënten werken deze technieken grotendeels, of zijn ze helemaal van hun klachten af.

Wil je dat het echt goed gebeurt dan is het echt aan te raden om workshops of privé sessies te volgen. Want helaas is het lezen van deze tekst slechts een beperkte manier van informatie overdragen. Dit komt omdat we het over gevoelens hebben, dus houd dit in je hoofd wanneer je deze reader leest.

Overzicht Negatieve Gevoelens

Voor de meeste mensen is het moeilijk om precies aan te geven wat zij nu voelen. Vaak gaat men opzoek naar de reden en de oorzaak van het gevoel en wordt er daarbij ook nog door andere mensen hier labels opgeplakt. Hier heb je weinig aan. Het gevoel krijgt nadat het een verklaring heeft gekregen nog meer bestaansrecht terwijl volgens mij er juist geen bestaansrecht is voor gevoelens behalve dat wat jij het zelf eraan geeft. Ik bedoel dat jij bepaalt hoe jij je voelt. Alleen ben jij net als zoveel mensen goed geworden in je slecht voelen en is het nu zaak om goed te worden in je goed voelen.
Beter is het daarom bij je gevoel te blijven. Je voelt je niet goed en of het nou door het een of het ander is dat maakt weinig uit.

Kijk, in mijn visie is er niets mis met je. Er is niets kapot en je bent niet ziek. Het is dan ook geen medisch probleem dat opgelost kan worden door een arts, een psycholoog of een psychiater. Wat er gebeurd is dat jouw onbewuste in een moeilijke periode of situatie een overlevingsmechanisme gebruikt heeft om je erdoor te slepen.

Of het nou vechten (woede), vluchten (angsten), opgeven (depressie) of spanning (stress) was, het heeft je er toen doorheen gesleept anders had je dit rapport nu niet gelezen. Wat je toen geleerd hebt is nu echter onnodig en de tijd is gekomen ermee te stoppen. Het is dus een leerprobleem en geen medisch probleem. Vandaar dat je door deze technieken te leren, een betere en effectievere manier leert om met je eigen gevoelens, gedachten en voorstellingen om te gaan.

Om duidelijk te maken waar deze technieken voor werken geef ik hier een overzicht van de meeste globale klachten. Wanneer jouw klacht er niet tussen zit dan is de kans nog steeds groot dat de technieken toch ook voor jou werken. Neem gerust contact op om jouw specifieke situatie te bespreken: info@transformatie.nu.

Angstgevoelens
Ik spreek van angstgevoelens wanneer je in een concrete situatie je acuut naar en negatief voelt en je sterk de drang hebt om weg te gaan of te vluchten.

Traumatische gebeurtenissen
Wanneer je te veel en te vaak terugdenkt aan nare gebeurtenissen in het verleden, dan spreek ik van trauma.

Fobieën
Als jij je al naar en negatief gaat voelen voor iets dat nog in de toekomst moet gaan gebeuren dan spreek ik van fobieën.

Depressieve gevoelens
Als jij je naar en ongelukkig voelt en geen doel meer in je leven ziet spreek ik van depressieve gevoelens.

Woede problemen
Heb je als je vaak en te heftig kwaad wordt en jezelf verliest of juist andersom niet boos kunnen worden, dan spreek ik van woede problemen.

Onzekere gevoelens
Als jij je afsluit, terugtrekt en angstig voelt om iets te zeggen of te doen, dan spreek ik van onzekere gevoelens.

Paniekaanvallen
Als je, al dan niet als een donderslag bij heldere hemel, opeens paniek voelt opkomen, dan spreek ik van paniekaanvallen.

Stress

Je bent druk. Er wordt veel van je verwacht of je stelt zelf hoge eisen aan jezelf en je voelt hierdoor (enorme) spanning in je lichaam. Waar in de onderstaande tekst een naar en negatief gevoel staat kun je dat vervangen door een van deze gevoelens of je eigen nare en negatieve gevoel. De technieken werken generiek.

Verleden, Heden, Toekomst-Denken, Inbeelden en Voelen

66bf9Dye07739rW+tB53qcP4ZJ5Rz7wqwOecAAAAASUVORK5CYII=

Zoals je ziet zijn de probleemgebieden ook op andere manieren in te delen. Bijvoorbeeld naar mate jij je naar of negatief voelt over iets in het verleden, in de toekomst of dat je juist in een acute situatie je naar en negatief voelt. Voor elk type is een techniek die daar het beste voor werkt. Dit komt omdat ons brein werkt op basis van zintuiglijke informatie.

Alles wat je brein ooit over de wereld geleerd heeft is geleerd op basis van zintuiglijke informatie. Dus het negatieve nare patroon dat je moet gaan onderbreken is zo ontstaan, maar ook het nieuwe positieve patroon dat je ervoor in de plaats zal zetten.

Voor de meeste mensen zijn de belangrijkste zintuigen: horen, zien en voelen. Horen staat voor je gedachten waar je als het ware je innerlijke stem negatief hoort denken.
Daarnaast zien mensen vaak negatieve beelden uit de toekomst of uit het verleden en voelen ze zich daar dan naar en negatief over. De technieken die beschreven staan op deze en de volgende bladzijden werken op basis van deze drie zintuigen: horen, zien en voelen.

Wetenschappers hebben een belangrijke ontdekking gedaan in het onderzoek naar hoe herinneringen in de hersenen worden opgeslagen. Zij zijn de eerste die het centrale proces blootleggen waarbij herinneringen worden gecodeerd op het niveau van de synaps, daar waar neuronen met elkaar in verbinding staan.

Wanneer we iets nieuws leren, dus wanneer we nieuwe herinneringen opslaan, moeten er een aantal dingen gebeuren. Eén van de belangrijkste dingen is dat de synapsen versterkt moeten worden. Door het versterken ontstaan er verbindingen tussen zenuwcellen en worden herinneringen gecodeerd in de hersenen. Het versterken zorgt er verder voor dat de herinnering op zijn plek blijft. Voor het versterken zijn proteïnen nodig. Deze proteïnen bouwen de synapsen en maken ze sterker. Dit feit was al langer bekend, maar wetenschappers hebben nu ontdekt hoe dit versterken wordt gereguleerd.

De productie van proteïne kan alleen plaats vinden wanneer het RNA, dat de benodigde proteïnen kan maken, aan staat. Zolang de productie niet nodig is wordt het RNA ‘opgesloten’ door een ander soort proteïne. Wanneer nu een herinnering wordt aangemaakt, wanneer een synaps wordt geactiveerd, wordt de proteïne dat om het RNA zit afgebroken. Hierdoor komt het RNA vrij en kan het zijn eigen proteïnen gaan maken.

Deze ontdekking zou in de toekomst misschien kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die het geheugen kunnen ondersteunen. Bron: Phys Org

Commentaar: De werking van het geheugen is belangrijk binnen NLP omdat NLP vaak werkt met herinneringen. Of het nu is om een negatieve herinnering zodanig in de war te brengen dat de emotionele lading verdwijnt of dat je een goede herinnering gebruikt om een goed gevoel op te roepen, NLP draait vaak om het vinden van een relevante herinnering. Goede voorbeelden van hoe herinneringen binnen NLP technieken gebruikt worden, staan in deze reader.

En een paar andere belangrijke namen die ik wil noemen zijn Bruce Lipton en Joe Dispenza. Op mijn website kan je een filmpje bekijken over deze twee heren. Zij noemen in eerdere seminars dat zij het gebruik van hypnose aanbevelen voor een effectieve aanpak van (traumatische) ervaringen. In een andere training vertel ik daar meer over.

Syllabus Je goed voelen kan je leren ipv ander hoofd

Negatieve gedachten en piekeren:

Negatieve, malende en kritische gedachten kunnen zeer hinderlijk zijn.
Vaak klinkt de stem erg kritisch, boos of bestraffend en kan het doorgaan in een piekerende gedachten. Zo erg dat je er niet van kan slapen of er voor zorgt dat je faalangstig wordt of bedroefd of zelfs depressief.
Hier wil je van af, neem ik aan.
De techniek is simpel toe te passen. Het brein maakt niet uit wat en hoe het de informatie krijgt te horen, het gelooft van wat het hoort. Dus jij krijgt nu de tools om je brein vervelende gedachten anders te laten ervaren.

Stap 1: Wees je bewust welke zin je (steeds) in je hoofd herhaalt. Zeg de zin nog een keer op.
Stap 2: Herhaal dan nu dezelfde zin maar dan met de “meest sexy stem” die je hebt.
Stap 3: Ja, dat klinkt raar, de meeste mensen moeten er dan ook smakelijk om lachen. Het klinkt nu luchtig en grappig. En dat is precies de bedoeling.

Donald Duck stem:

Wanneer je liever geen sexy stem gebruikt dan kan je dat ook op een andere manier doen.
Steek je arm uit en steek je duim op. Stel jezelf voor dat op je duim Donald Duck staat, met die opgewonden/overdreven stem, die hij vaak heeft.
Donald Duck herhaald dan jouw zin: bijvoorbeeld :”wat ben ik toch weer vreselijk stom”.
Ervaar wat je nu voelt als je dat op deze manier zegt. Lachen…hahaha.

2Q==

Een acuut negatief gevoel stoppen.

De techniek om van een acuut naar en negatief gevoel af te komen werkt als volgt:

Stap 1:
Ontdek en volg het patroon in je lichaam.
In het geval dat je een naar gevoel krijgt of je er een oproept, merk je dat het gevoel ergens in je lichaam zit. Het heeft een plek en als je er aandacht op richt zul je merken dat er ook een beweging is. Om je nare gevoel in stand te houden moet je brein namelijk het gevoel door je lichaam verplaatsen. Deed je brein dit niet dan zou het nare gevoel uitdoven en zou er geen probleem zijn. Vind dus eerst het punt waar het negatieve gevoel begint, en voel waar het vervolgens heen gaat. Blijf het gevoel volgen tot dat dit het lichaam verlaat of het beginpunt weer bereikt.

Stap 2:
Zodra je het patroon van je negatieve gevoel gevonden hebt, projecteer dit dan buiten je lichaam zodat je het als het ware kunt zien. Welke kleur heeft dit gevoel, als het een kleur zou hebben.

Stap 3:
Draai dit patroon nu om zodat het begint bij het einde en eindigt bij het begin en geef het een prettige kleur.

Stap 4:
Stop dit patroon als het ware weer terug in je lichaam en begin dit omgedraaide patroon met de nieuwe prettige kleur, door je lichaam te bewegen.

Stap 5:
Doe dit steeds sneller. Je merkt direct dat je angst verdwijnt.

Bijvoorbeeld:

Angst voor honden. Stel je hebt angst voor honden. Zodra je in een situatie komt waar honden zijn, voel je de angst door je lichaam schieten. Traceer dit gevoel. Projecteer het naar buiten, draai het om en duw het omgedraaide patroon weer je lichaam in. Ga dit omgedraaide patroon zo snel mogelijk door je lichaam heen bewegen net zo lang tot je angst verdwenen is.
Test nu of het goed gelukt is door een hond te zoeken en die te aaien.

Sullabus Je goed voelen kan je leren ipv tekening hond

Het verleden loslaten

Wanneer je te vaak te druk bent met nare gebeurtenissen uit het verleden en jij je daarover naar en negatief voelt, dan is dit de techniek om hier van af te komen.

Stap 1:
Je hebt het moment voordat de vervelende gebeurtenis plaats vond, en zet deze stil. Haal alle kleur eruit. Dit zie je veraf staan op een klein bioscoop schermpje. Jij staat in dat beeld. Draai de film van de nare periode nog een laatste keer af, en begin nu aan helemaal het eind. (dit is het moment waar de vervelende ervaring is gestopt, ongeacht je gevoelens erover).

Stap 2:
De film is zwart-wit en spoel hem versneld terug terwijl je er tegelijkertijd circusmuziek bij neuriet, of een ander vrolijk deuntje. Op deze manier lijkt het alsof je een oude “Charlie Chaplin” film snel terugspoelt. Naar het moment, voordat de nare gebeurtenis zich afspeelde. Je ziet jezelf in de film op het bioscoopscherm.

Stap 3:
Als je klaar bent, test dan of jij je nog steeds naar voelt als je aan het voorval terugdenkt. Als je het goed gedaan hebt, lukt dit niet meer. Het terugspoelen kan je nog een aantal keren herhalen totdat de gevoelens over de gebeurtenis neutraal voelen. En zeg dan tegen jezelf: “als ik me nu tevergeefs vervelend probeer te voelen, hoe voel ik me dan nu? “

Realiseer je opnieuw dat het moeilijker is om dit alleen van papier te doen, dan samen met iemand die hier heel goed in is en veel ervaring in heeft. Met traumatische ervaringen is het goed om dit onder begeleiding van een ervaren NLP-coach/trainer te doen, die ervaring heeft met deze methode.

9k=

Piekeren en een goede toekomst zien!

Als jij je druk maakt om de toekomst dan maak je als het ware een negatieve film over hoe de toekomst er uit gaat zien en daar ga je vervolgens naar en negatief van voelen.

Dit stop je door de volgende techniek toe te passen:

Stap 1:
Gebruik dezelfde techniek als voor het loslaten van het verleden om de negatieve film in de toekomst te neutraliseren. Je ziet jezelf eerst piekeren tot het moment dat het zgn. fout gaat. En dan spoel je die film terug van het moment dat het fout ging naar het moment voordat je ging piekeren, dus weer terug spoelen.

Stap 2:
Zorg vervolgens dat je jezelf in dezelfde situatie ziet, maar nu rustig, kalm en ontspannen. En spoel dan de film vooruit met kleur. Oefen dit totdat je zonder angsten je kunt voorstellen dat je geen probleem ziet naar de toekomst toe.

Stap 3:
Test of je het goed gedaan hebt? En hoe voelt het nu als je aan de toekomst denkt en voor je ziet?

Bijvoorbeeld: Vliegangst.

Stel je hebt een fobie voor vliegen. Nog voordat je überhaupt een vliegtuig ingestapt bent, breekt het angstzweet je al uit. Maak een film in je hoofd waarbij je jezelf het vliegtuig in ziet stappen. Gebruik de angst-verdwijn-techniek om weer kalm en rustig te worden. Test of je het goed gedaan hebt door te gaan vliegen.

De reden dat deze simpele technieken zo goed werken, komt omdat ze direct de neuro-corticale paden in je brein aanpassen waardoor je je brein zo aanpast dat het niet meer de angsten oproept.

Het is echter makkelijker gezegd (of in dit geval geschreven) dan gedaan. Omdat de logische tekst die je nu leest slechts een heel klein deel is van de totale communicatie die nodig is om je brein beter te maken. Voor een goede bestrijding van angst en onzekerheid is een aanpak nodig met een coach die op alle fronten communiceert. Zowel met jouw bewustzijn als onbewuste. Omdat het onbewuste een echte leermachine is, kun je door dagelijks deze technieken toe te passen en te oefenen eenvoudig van angsten en onzekerheid afkomen. Hoe vaker je het doet hoe makkelijker het wordt.

Je weer goed voelen

Met de bovenstaande technieken moet je in staat zijn om op elk moment dat je voelt dat je ergens je naar en negatief gaat voelen, je dit gevoel kunt stoppen. Hoewel dat al een slok op een borrel scheelt voor veel situaties, is het nog niet goed genoeg. De meeste mensen hebben namelijk duizend-en-één manieren om zich naar te voelen en maar een of twee manieren om zich goed te voelen.

Als je dus een negatief gevoel geneutraliseerd hebt oftewel gestopt en je laat daarna de boel de boel, dan is de kans groot dat je onbewuste weer met een nieuwe negatief gevoel op de proppen komt. Dit voorkom je door zelf een goed gevoel in de plaats te zetten.

Mijn doel is dan ook dat je in plaats van dat jij je naar en negatief voelt, je juist sterk en krachtig gaat voelen. En dat je op hoofdlijnen weet wat je wilt en hoe je dat voor elkaar krijgt. Zoals we mensen leren met deze technieken om angsten te stoppen, kan je je ook juist heel sterk en krachtig leren voelen. Het werkt als volgt:

Stap 1:

Denk terug aan een keer dat jij je wel sterk, krachtig en zeker voelde. Voel in je lijf waar dat gevoel begint. Is het gevoel niet sterk genoeg zorg er dan voor dat je alles weer goed voor je haalt, wat je toen zag, wat je toen hoorde en hoe jij je toen voelde. Als je beelden van toen terughaalt, dan is het belangrijk er op te letten dat je jezelf niet ziet. Je moet zien wat je toen door jouw eigen ogen zag.

Stap 2:

Traceer opnieuw het patroon van het gevoel in je lichaam, en begin nu dit gevoel te versterken door het in dezelfde richting steeds sneller en sneller te draaien, of langzamer, wanneer dit prettiger aanvoelt. Ga hiermee door totdat je weer in een situatie bent die vertrouwd en bekend is. Naarmate je het vaker oefent zal je zien dat je onbewuste deze techniek overneemt en al doet voordat je er erg in hebt. Het resultaat is dat je in situaties waarin je vandaag je nog onzeker voelt, dan automatisch zeker voelt. Tegelijkertijd is het van belang om goed te weten wat je op hoofdlijnen van jouw leven wilt. Realiseer je dat het hele universum ook van jou is. Jij hebt net zoveel recht om iets van het leven te maken als ieder ander.

Z

De Swich methode

 1. Denk aan een situatie die je als vervelend ervaart. Waar zie je dat in de ruimte staan? Observeer het, en laat het er voor nu staan.

 2. Denk aan een positief moment, en waar zie je dat in de ruimte staan? Observeer het.

 3. Haal nu het negatieve beeld wat ergens in de ruimte staat naar je toe en plaats het voor je. Ongeveer 40 cm van je af.

 4. Het positieve beeld wat ergens anders staat in de ruimte, pak je op en pers het samen in 1 krachtig balletje en plaats het links onderin het negatieve beeld.

 5. Dan zeg je: 1,2,3 SWICHHHHHHHHHH……….en laat het positieve balletje als het ware exploderen in het negatieve beeld.

 6. Waarschijnlijk is er al iets veranderd.

 7. Herhaal dit nog 2 keer; de swichhhh.

 8. Na 3 keer, zie je het positieve beeld en is het negatieve beeld weg. En ervaar hoe “Goed je voelt”.

 1. Stap in dat positieve beeld en ervaar wat je voelt, wat je om je heen ziet en zie de “prettige/heldere kleuren”, maak ze nog helderder

en welk geluid erbij hoort.

Teken hieronder je eigen swichhhh methode.

Enkele conclusies van voorgaande oefeningen

Wat Richard Bandler doet is: de basiselementen steeds op andere wijzen met elkaar te combineren.

Voor het stoppen van een slecht gevoel draait het om:

a) dat je het gevoel buiten je lichaam plaatst zodat je het niet meer voelt.
b) dat je het gevoel in omgekeerde richting gaat voelen zodat het uitdooft omdat je nu eenmaal niet twee gevoelens tegelijkertijd kan voelen.
c) dat je altijd eindigt door een goed gevoel op te wekken wat de leegte van het verdwenen negatieve gevoel opvult.

Voor het neutraliseren van een nare herinnering zijn de basis ideeën:

d) Nare herinneringen van kleur zwart/wit maken.
e) Nare herinneringen van achter naar voren versneld terugspoelen.
f) Het verkleinen en vervormen van het beeld van de nare herinnering.

Doordat je al deze zes stappen in willekeurige volgorde kan doen, ontstaat er een heel pallet aan verschillende mogelijkheden. Werkt de standaard-techniek niet zo goed als dat je zou willen, verwissel dan de verschillende stappen en meng ze door elkaar heen net zolang totdat je een vorm gevonden hebt waarbij je je wel goed voelt. Dat noem ik dan oprecht spelen met NLP.

Syllabus je goed voelen kan je leren handen

Plan van aanpak

Tijdens sessie met cliënten en in mijn workshops, zie ik dat deze technieken werken. Ze zijn het vaak zat dat ze al een tijd met klachten rondlopen en zijn dan ook zeer gemotiveerd om hier vanaf af te komen.

Voorbeeld:

Zo kwam er een keer een mevrouw bij me die jarenlang geestelijk mishandelt was door haar ex-man. We gingen aan de slag met een techniek en na 20 minuten zei ze tegen me:” dat ze geen vervelende emoties meer had”. Ze mailde me later nog een keer en ze zei: ’ik probeer het nog wel eens uit om te zien of het me nog wat doet, die mishandeling, maar ik kan mijn schouders ophalen en er om lachen.

Voorbeeld:

Een mevrouw kwam bij me die gepest was op haar vorige werkplek. In haar huidige baan had ze nog last van haar klachten en leken de pesterijen zich weer te herhalen.

Ook nu was deze mevrouw er binnen 1 sessie van dit probleem af. Een aantal andere dingen zoals zelfvertrouwen hebben we in andere sessies aangepakt Ze voelde zich goed na de sessies en ging met zelfvertrouwen aan de slag in haar huidige baan en was veel assertiever geworden.

Voorbeeld:

Een man wilde beter kunnen communiceren met andere collega’s en wilde ook met meer respect naar vriendin en vrienden reageren. Hij merkte dat hij mensen afstoten met zijn gedrag. Ook wilde hij weer graag een baan. Na een aantal sessies voelde hij zich al een stuk milder en gedroeg zich ook zo naar anderen. Na 2 maanden had hij een baan.

De technieken uit dit rapport kan je gebruiken als een soort basis, waarin je je ongewenste gevoelens kan aanpakken en transformeren.

Zo kan ik nog honderden voorbeelden geven. Het belangrijkste vind ik altijd dat de cliënt bepaalt wat werkt voor haar/hem. Met de rapport kan je alvast oefenen.

Naast de technieken uit dit rapport zijn er nog diverse andere technieken die ik gebruik binnen mijn Praktijk voor Transformatie. Voor meer informatie hierover kan je de website bezoeken: www.transformatie.nu of bellen of mailen.

Stap 1: Oefen de technieken uit dit rapport.

Allereerst lees je het rapport en kan je de technieken één voor één oefenen. In de tekst kan ik niet alles opschrijven van hoe de techniek werkt. Wanneer ik dat live met mensen werk kan ik inspelen op alle emoties en vragen die er op dat moment zijn. Probeer daarom de oefeningen en wanneer iets niet werkt, dan kan je wellicht een andere manier ontdekken wat wel werkt en je emoties verandert. Kortom, dit rapport geeft een indicatie van hoe de techniek gaat.

Stap 2: Je goed voelen kan je leren.

Diverse cliënten uit mijn praktijk gaven aan dat ze naast de technieken op papier te hebben, ze ook graag de oefeningen wilde hebben op cd. Op dit moment heb ik een oefen cd: van amateur geluid. Dit jaar hoop ik de cd op professionele kwaliteit te kunnen leveren. Mocht u alvast de oefen cd willen hebben, dan kunt u mailen naar info@transformatie.nu onder vermelding: oefen cd: Je goed voelen kan je leren.

Stap 3: Groepstraining.

Wanneer je na het oefenen van de technieken en het beluisteren van de cd al een stuk verder van je problemen af bent, maar nog niet helemaal, dan kan je je opgeven voor de groepstraining. Veel mensen vinden het ook prettig om de technieken live te ervaren. Het is een training en coaching tegelijk en het betekent dat we direct praktisch aan de slag gaan met de vervelende negatieve emoties. Het graven in uw verleden komt hier niet aan de orde en je hoeft eigenlijk niets over je specifieke probleem te vertellen. De meeste mensen vinden het juist fijn om de technieken in een groep te oefenen omdat je dan met al je zintuigen kan ervaren hoe de oefeningen en technieken werken.

De training wordt regelmatig gegeven in de randstad, op diverse locaties. De training begint meestal om 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor recente data en plaatsen kan je kijken bij: Groepstraining/coaching: Je goed voelt kan je leren!

Binnenkort volgen er vervolg en andere trainingen.

Stap 4 Privé coaching sessie.

Een mogelijkheid is om ook een afspraak te maken met mij voor privé coaching sessies. Sommige mensen geven hier de voorkeur aan. We maken afspraken voor meestal maximaal 4 sessies van 1,5 uur of 1 uur. De duur van de sessies en het aantal kan variëren. De meeste mensen zijn dus snel en effectief (grotendeels) van hun klachten af na deze sessies en kunnen weer meer doen van wat ze willen en voelen zich blijer en gelukkiger.

Wilt u meer lezen hierover en je op willen geven voor een privé sessie, dan kan je je hier aanmelden: contact formulier invullen.

Sullabus Je goed voelen kan je leren beneden tekst

Over: Marianne van der Pol

Ruim 39 jaar ben ik al bezig om mensen een goed gevoel te geven. Dit was onder meer in diverse GGZ instellingen. Vanaf 1997 ben ik trainingen gaan geven zoals: assertiviteit, sociale vaardigheden en ook NLP en communicatie en “Je goed voelen kan je leren”. Ik heb honderden mensen zien veranderen, zodat ze meer bereikten van wat ze “echt” wilden.

Vanaf 2000 coach ik vanuit mijn praktijk regelmatig leidinggevende en ook andere werknemers, die juist meer de balans in zichzelf willen voelen. Je kan dan beter functioneren in het vaak stressachtige bestaan. En ook voor privé-gerelateerde problemen is deze training een eye-opener.

In mijn praktijk voor Transformatie merk ik dat door mijn ervaring met onder andere NLP, de manieren van veranderen gemakkelijk en prettig verloopt voor de cliënt.

De resultaten zijn dan ook meestal blijvend.

Wil jij ook meer uit uw leven halen en “oude vervelende gebeurtenissen en herinneringen” los laten en je weer goed voelen, geef je dan op voor een training of individuele sessie.

Marianne van der Pol www.transformatie.nu

Tel.06-47794494

info@transformatie.nl

Praktijk in Den Haag, en andere locaties in Zuid-Holland

Z

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer