Migraine

Migraine is een aandoening waar ± 2 miljoen Nederlanders last van hebben. Bij migraine treden er aanvallen van hevige hoofdpijn op. Een aanval kan enkele uren tot enkele dagen duren en wordt vaak vooraf gegaan door bepaalde verschijnselen, zoals lichtflitsen of vlekken voor de ogen (aura). Er is sprake van heftige, bonzende of kloppende pijn, meestal aan één kant van het hoofd.

De aanvallen kunnen gepaard gaan met overgeven, tintelingen, overgevoeligheid voor licht en geluid e.d.Een migraineaanval ontstaat na een ontregeling in de hersenen; daardoor vernauwen en verwijden de bloedvaten in de hersenen zich. Het verwijden veroorzaakt de migraineaanval. Waardoor deze ontregeling optreedt is niet bekend. Verschillende omstandigheden kunnen een migraineaanval uitlokken, zoals voeding, hormonale omstandigheden en geneesmiddelen.

Van migrainepatiënte kun je zeggen:

Als ze het hebben zie je ze niet en als je ze ziet dan hebben ze het niet

De behandeling en werkwijze

De start van de behandeling is de uitgebreide klachtgerichte anamnese. Op grond van deze anamnese wordt een behandelplan opgesteld.

Gemiddeld zijn 5 tot 8 sessies nodig, gedurende ca. 3 maanden.

De behandeling richt zich op:

  • het gewaarworden van zintuigelijke en lichamelijke sensaties.
  • ontspannings- en grondingsoefeningen
  • leren leven in het “nu” en omgaan wat zich op dat moment voordoet.
  • omgaan met o.a. stress en perfectionisme.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte oefeningen, klassieke hypnotherapie en psychosomatische coaching.

Wanneer het coachingstraject is afgesloten, volgt na 3 en na 6 maanden nog een follow – up.

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk.

Andere psychosomatische klachten kunnen ook behandeld worden. Informeer bij uw coach.